Oprocentowanie kredytu

Kredyty i lokaty - oprocentowanie

Rok 2016 zeszedł przy niskich stopach procentowych i nie zanosi się na to, by w tym roku stan ten uległ intensywnej zmianie. Zmiany najpewniej będą, ale nie duże. Co znaczące, mogą ominąć osoby które oczekują na podniesienie przychodów z odsetek od depozytów.

Najświeższe zapowiedzi pokazują, że na podwyżki stóp procentowych przyjdzie nam zaczekać jeszcze rok. W 2017 roku oprocentowanie lokat może wzrosnąć o zaledwie parę dziesiątych punktu procentowego. Informacja ta powinna jednakże ucieszyć kredytobiorców, którzy wciąż będą mogli liczyć na tanie kredyty. Niestety kredyty mieszkaniowe zaczną być ciężej dostępne, jeśli podpisany zostanie projekt nowej ustawy o kredytach hipotecznych.

W praktyce podwyżki WIBOR i WIBID, od jakich pośrednio kształtuje się oprocentowanie kredytów dostarczanych przez banki, przeważnie wyprzedza samo zwiększenie stóp procentowych NBP.