Już dziś – 19 grudnia 2013 r. – klientom Polbank EFG SA zostanie udostępniony internetowy…

, , Comments Off on Już dziś – 19 grudnia 2013 r. – klientom Polbank EFG SA zostanie udostępniony internetowy…

Sharing is caring!

Ogłoszenia kredyty
Już dziś – 19 grudnia 2011 r. – klientom Polbank EFG SA zostanie udostępniony internetowy serwis Inwestycje Polbank24. Serwis umożliwi zdalną obsługę zleceń funduszy inwestycyjnych oraz śledzenie na bieżąco ich wyników. Rozwiązanie wyróżnia szybkość realizacji i rozliczania transakcji.

Polbank EFG SA przygotował dla swoich klientów serwis Inwestycje Polbank24, który pozwala na zdalne zarządzanie inwestycjami. Do podstawowych funkcjonalności aplikacji należą: nabycie, odkupienie i konwersja jednostek funduszy inwestycyjnych, możliwość sprawdzenia obecnego salda rejestru, a także zapoznanie się z wyceną subfunduszy. W celu uzyskania dostępu do serwisu wystarczy pobrać hasło do logowania w dowolnej placówce Polbank EFG S.A. i zalogować się z jego użyciem na stronie http:www.polbank.pl/bankowosc-internetowa/index.html
 
Inwestycje Polbank24 to serwis intuicyjny i prosty w obsłudze, a najczęściej używane funkcje, np. dokupienie jednostek uczestnictwa lub przeniesienie środków pomiędzy dwoma funduszami, wymagają jedynie kilku kliknięć. Użytkownik może składać zlecenia transakcji w godzinach od 7 do 20, gdy otwarte są serwisy giełdowe. Wyróżnikiem rozwiązania przygotowanego przez Polbank EFG SA jest szybkość realizacji i rozliczania transakcji zakupu oraz sprzedaży tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Każde zlecenie przyjęte w danym dniu do godziny 15 będzie rozliczone według wartości wyceny z tego dnia.

– Serwis Inwestycji Polbank24 ma na celu ułatwienie naszym klientom zarządzania środkami finansowymi ulokowanymi w funduszach inwestycyjnych. Teraz będą mogli robić to bez wychodzenia z domu, korzystając z popularnej przeglądarki internetowej – mówi Tomasz Sobociński, kierownik Biura Bankowości Osobistej i Funduszy Inwestycyjnych w Polbank EFG SA. – Liczymy, że klientom spodoba się prostota i intuicyjność obsługi transakcji w serwisie, a także szybkość ich realizacji i rozliczania – dodaje Sobociński.

Jednocześnie, do 27 stycznia, klienci Polbank EFG SA mogą promocyjnie nabyć wybrane z oferty 2 subfundusze bez opłaty za ich nabycie. Pierwszym jest Subfundusz Dynamiczny, lokujący środki w wyselekcjonowane akcje o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Drugim subfunduszem zwolnionym z opłaty za nabycie jest BRIC, inwestujący w tytuły uczestnictwa na wschodzących rynkach akcji Brazylii, Rosji, Indii i Chin.

W ofercie Polbank EFG SA dostępnej na platformie Inwestycje Polbank24 znajdują się następujące fundusze:

Polbank (LF Zagraniczny Subfundusz Oszczędnościowy

Polbank (LF Zagraniczny Subfundusz Zrównoważony

Polbank (LF Zagraniczny Subfundusz Dynamiczny

Polbank (LF Zagraniczny Subfundusz Skarby Turcji

Polbank (LF Zagraniczny Subfundusz Śródziemnomorski PLN i EUR

Inwestycja Podwójny Zysk 2

Formuła Podwójny Złoty

Polbank (LF Fundusz Funduszy Zagraniczny Subfundusz BRIC

Polbank (LF Fundusz Funduszy Zagraniczny Subfundusz Mieszany PLN i EUR

Polbank (LF Fundusz Funduszy Zagraniczny Subfundusz Manhattański

 

Źródło: Polbank EFG